21.1 C
Soest
21 juli 2024
Zaken Vrienden Soest
Nieuws

Verslag van de bijeenkomst op 21 april 2022

Vanavond zou het voor ons een bijzondere avond zijn, maar het werd een verrassende avond in de Soester Duinen. Bijzonder, omdat we een vermaard spreker, Bart van den Belt, voor deze avond hadden uitgenodigd. Daarom hadden we ook een groot aantal introducés te gast, waarvoor hulde aan de leden, die ze meegebracht hebben. Verrassend, omdat, rond een uur of vier in de middag, we het volgende bericht kregen via whats app van Van den Belt: “Helaas, ik moet afzeggen want ik ben ziek en lig op bed”.

We zaten als bestuur even met de handen in het haar, maar al gauw kregen we, mede dankzij wat tips van Bart van den Belt, een idee voor een alternatieve invulling van de tijd van de spreker. We hebben aan de hand van 3 thema’s op het gebied van management en ondernemen een aantal vragen voorgelegd aan de aanwezigen met het verzoek daar in kleine groepjes over van gedachten te wisselen, zodat we na afloop, plenair, tot een gezamenlijke invulling konden komen.

De drie thema’s waren: Persoonlijk leiderschap, Marketing & Verkoop en Financiële planning. Bij elk thema moest worden bediscussieerd wat er onder werd verstaan, wat je grootste uitdaging op dit gebied is, waar heb je hulp bij nodig en je moest 1 concrete actie noemen, die je binnenkort zou gaan doen.

Al snel was iedereen in een levendige discussie verzeild en bleek de tijd te kort voor alle drie de thema’s. Slechts het eerste onderwerp, persoonlijk leiderschap, werd door iedereen besproken. De plenaire terugkoppeling gaf als uitkomst, dat persoonlijk leiderschap situatie en tijdafhankelijk is; dat je je medewerkers hoort te faciliteren als leider; dat je moet weten wat je medewerkers motiveert (geld of leuk werk of verantwoordelijkheid); dat je een open cultuur gebaseerd op vertrouwen moet creëren en dat ook de leider moet “klankborden” om te voorkomen dat hij /zij een tunnelvisie ontwikkelt. Verder constateerden we dat er eigenlijk geen verschil is tussen leiding geven aan medewerkers en leiding geven aan jezelf. De voorzitter gaf na afloop iedereen als huiswerk mee om zelf zijn concrete actie op te stellen en uit te voeren.

De les van vanavond was vooral dat we er een groot plezier in hadden om met elkaar te praten dus om van gedachten te wisselen over actuele standpunten. Het voorleggen van een aantal stellingen bleek daar een heel sprankelend hulpmiddel voor te zijn. Zelfs de introducés lieten zich niet onbetuigd. Wij denken dat we dit soort avonden vaker moeten organiseren.

Verder heeft Harold als voorzitter van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze vereniging voor te stellen aan de introducés en daarmee een beetje reclame te maken voor de club. Minimaal één introducee heeft aangegeven graag lid te willen worden. Harold wees, overigens, ook nog even op het nieuwe promo-filmpje op onze website dat geheel belangeloos is gemaakt door Rombout Verschoor.

De voorzitter verhaalde nog even in vogelvlucht het ontstaan (alweer 20 jaar geleden) en de doelstelling van ZakenVrienden Soest. Onze vereniging heeft nu ca 55 leden in gevarieerde leeftijden en beroepen. De doelstelling is vooral gezelligheid om daarmee saamhorigheid en de onderlinge band tussen de ondernemers, vrije beroepers en zelfstandige denkers te versterken.

We hopen door ons programma en vooral de informele sfeer dat onderling levendige discussies ontstaan over maatschappelijke thema’s, maar vooral ook over problemen waar je bij het ondernemen tegen aan loopt. Ik ben van mening dat dat in ieder geval deze avond meer dan gelukt is.

Harold van Bourgondiën

Gerelateerde berichten