6.4 C
Soest
8 februari 2023
Zaken Vrienden Soest
Nieuws

Goed bezochte ALV in Korenmolen De Windhond

In de uitnodiging stond te lezen dat de Algemene Ledenvergadering de belangrijkste bijeenkomst van het jaar is. Of dat zo is laten we in het midden. De ALV van Zaken Vrienden Soest, die op 20 april plaatsvond in de Korenmolen De Windhond, werd in elk geval goed bezocht en was lekker kort en krachtig.

Terug- en vooruitblik

Voorzitter Wilco Wernsen en zijn bestuursleden begon de vergadering stipt om 18.30 uur. Af en toe gesouffleerd door zijn collega’s achter de bestuurstafel leidde hij de vergadering losjes edoch vastberaden. Hij begon met een terugblik op zijn eerste periode als voorzitter en op de diverse leuke activiteiten/bijeenkomsten gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
Goed bezochte ALV in Korenmolen De Windhond

Huidige evenementencommissie

Terecht complimenteerde Wilco daarbij de huidige evenementencommissie bestaande uit Irma de Beer en Caroline Jagtenberg. Omdat Caroline absent was worden beide dames binnenkort verblijd met een mooie bos bloemen en nog meer complimenten voor hun vele goede werk voor ZVS de afgelopen twee jaar.

Nieuwe evenementencommissie

Nadat Irma had onthuld dat we 15 juni iets met fietsen, iets met de Soester dorpsgids Hans Kruiswijk en iets met een gemotoriseerd voertuig gaan doen, kreeg Aat Visser het woord. Na het uitje van 15 juni neemt hij namelijk, samen met Sylvester Roest en Jeroen van Netten, het evenementencommissiestokje over van Irma en Caroline. Uiteraard onthulde Aat nog niet wat de nieuwe evenementencommissie allemaal gaat doen. Misschien ook wel omdat hij dat nog niet wist.

Exploitatie

Vervolgens kwamen er allerlei ‘hamerstukken’ aan bod en werd onder meer uitgebreid stilgestaan bij kosten voor/investeringen in kwalitatief goede sprekers en de exploitatie voor het komende jaar. Opnieuw werden de leden door het bestuur opgeroepen om zelf met suggesties/ideeën te komen en die aan het bestuur en/of de evenementencommissie te melden. Om het ZVS-leden makkelijk te maken zal er binnenkort een bondige enquête verstuurd worden die hopelijk veel goede tips oplevert die bijdragen aan een interessant en betaalbaar programma.

Zittenblijvers

Nadat de kascommissie, bestaande uit Edwin van Galen en Aat Visser, décharge was verleend was het de grote vraag of de aftredende penningmeester Ben Vink, secretaris Jaap Oostlander en algemeen bestuurslid Stef Ott, zich herkiesbaar stelden. Tot grote opluchting van alle ZVS-leden waren ze dat zodat we ook komende tijd verzekerd zijn van hun inzet t.b.v. “ons cluppie”. Voormalig ZVS-voorzitter, weet uit ervaring dat het bestuurswerk wellicht soms niet helemaal zichtbaar is maar dat het aardig wat tijd kost. Terecht bedankte ze het huidige bestuur voor hun goede werk.
Om 19.09 uur sloot Wilco de vergadering en gingen de aanwezigen aan de borrel en het buffet.

Tekst: Rhinoz.nl

Gerelateerde berichten