3.2 C
Soest
22 april 2024
Zaken Vrienden Soest
Nieuws

Bijzondere ALV op 21.04.16

Op 21 april vond in Eetvilla van den Brink de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Zaken Vrienden Soest plaats. Het werd een bijzondere avond. Tijdens de goed bezochte vergadering kwamen eerst de notulen/documenten van vorig jaar aan bod en werd er décharge verleend aan de kascommissie (Edgar Kettlitz en Aat Visser).

Geen contributieverhoging

Vervolgens werd de begroting m.b.t. 2016 besproken en ook het bestuursvoorstel om de jaarlijkse ledencontributie te verhogen van € 175,- naar € 200,-. Na rijp en wijs beraad werd uiteindelijk besloten om vooralsnog af te zien van deze verhoging.

Ook werd besloten om te proberen om dit jaar kwalitatief betere gastsprekers dan voorgaande jaren aan te trekken maar daar minder aan te besteden dan in 2015. Volgend jaar wordt bezien of er alsnog meer betaald moet worden om betere gastsprekers aan te trekken en of er alsnog een contributieverhoging gewenst/noodzakelijk is.

Kom met suggesties voor gastsprekers

Aansluitend hierop deed het bestuur nogmaals een oproep aan de leden om (nog) eens goed in hun netwerk te kijken naar mogelijke gastsprekers die én boeiend én betaalbaar zijn. Deze suggesties kan men kenbaar maken aan de evenementencommissie.

Evenementencommissie

Irma de Beer, die samen met Caroline Jagtenberg de evenementencommissie vormt, onthulde vervolgens dat er dit jaar o.a. nog een politieke (en betaalbare) gastspreker op het programma staat en dat het jaarlijkse ‘dagje uit met partner’ dit keer in het mooie Nijmegen zal plaatsvinden.

Johanna Six afgetreden

Net nadat iedereen een beetje bekomen was van de melding dat popicoon Prince was overleden ging er een bom af in de zaal: onverwacht voor het bestuur en de leden trad ZVS-voorzitter Johanna Six af. Na 6 jaar voorzitterschap vond ze het tijd worden dat iemand anders deze mooie taak op zich zou nemen. Gelukkig meldde Wilco Wernsen dat hij zitting in het bestuur wil nemen en naar verwachting zullen de overige bestuursleden hem verkiezen tot ZVS-voorzitter.

Wilcofristop

Lof, lof, lof voor Johanna

Wilco wacht de schier onmogelijke taak om het nog beter te gaan doen dan Johanna Six. Eigenlijk is dit onbegonnen werk. Want Johanna was een voorbeeldige ZVS-voorzitter die o.a. charmant, vasthoudend en met de nodige humor vergaderingen en het ZVS-bestuur leidde. Na het voortreffelijke buffet verliet ze aan het eind van de avond ietwat stilletjes de zaal. Gelukkig blijft Johanna gewoon lid waardoor het huidige bestuur en de leden haar binnenkort kunnen overladen met complimenten en cadeaus die haar toekomen.

Tekst: Rhinoz.nl

Gerelateerde berichten